Föräldrasamverkan

Varje år har vi minst ett föräldramöte där vi tar upp allmän information, nyheter inom verksamheten, återkopplar enkätsvar och lär känna andra föräldrar i gruppen. Dessutom har vi varje år 1-2 individuella föräldrasamtal. Då samtalar föräldrar och dagbarnvårdaren om barnet i verksamheten.

Uppdaterad: