Kontakt

Kåbo familjedaghem ligger i Eriksberg. Dagbarnvårdargruppen består av tre dagbarnvårdare som bor i området Kåbo och Eriksberg.

Kontakta mig

Dagbarnvårdare
Lena Strömblad-Kotsinas

Kontakta mig

Dagbarnvårdare
Madeleine Selling

Kontakta mig

Dagbarnvårdare
Marie Eidhagen

Husdjur finns i familjedaghemmet.

Uppdaterad: