Arbetssätt

Verksamheten är förlagd till dagbarnvårdarens hem och kompletteras med verksamhet på grupplokal 1-2 dagar/vecka. För att bedriva verksamhet för barn i olika åldrar samarbetar dagbarnvårdarna i grupper.

Den planerade verksamheten sker utifrån Skolverkets allmänna råd för familjedaghem
Läs Skolverkets allmänna råd här (PDF, 235 KB)

Vi har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Om du vill veta mer om innehållet kontakta din dagbarnvårdare.

Uppdaterad: